25621002 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.19 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ พร้อม แสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อหน้าบรมฉายาลักษณ์ ร.10 เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณ 2563 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด