25621008 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง​ ควบคุม​ และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ โดยมี​นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​เป็นประธาน อ่านรายละเอียด