25621010 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและรับปัญหาด้านการผลิตแพะ ตลอดทั้งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อ่านรายละเอียด