25621108 3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดทางกระบือ ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด