25630715 3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มเสน่ห์ มิ้มโต และฟาร์มเสนาะ จันทร์ดี ปรับฐานข้อมูลโค ตรวจสอบระบบเครื่องรีดนม แนะนำการจัดการอาหารและแนะนำการเตรียมฟาร์มเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมก่อนหมดอายุ ให้บริการผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว และรักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า อ่านรายละเอียด