25600320 1
วันที่ 15 มีนาคม 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย นางสาวศยามล พวงขจร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นายธราพงษ์ บุญนพ เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายนิวัฒน์ ตรีศุกร์ ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโกดังอาหารสัตว์ (ข้าวโพดป่น) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบมีการผลิตอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ และผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน เป็นการฝ่าฝืนพระพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 15 และ 56(4) พร้อมนี้ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ต่อไป  อ่านรายละเอียด