จังหวัดลพบุรีดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว

วันที่ 9 เมษายน 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี   ร่วมกับ   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอดนายสัตวแพทย์หน่วยHHU  ออกดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนยอดสุนัขและแมว ที่ทำหมันรวมทั้งหมด  31 ตัว สุนัข 21 ตัว เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 13 ตัว แมว 10 ตัว เพศผู้ 4  ตัว เพศเมีย 6 ตัว   ยอดสุนัขและแมว ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งหมด 48 ตัว ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี