S 8065533105712
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและเเมว  เพื่อรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข จำนวน 13 ตัว 2.ฉีดวัคซีนให้กับแมว จำนวน 70 ตัว รวมทั้งหมด 83 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล