S 8065542183243
วันที่ 4 มิถุนายน 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7,8,9


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม