ปศุสัตว์สุโขทัยตรวจติดตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561  ตามพื้นที่บริเวณวัด โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว ณ สำนักสงฆ์เขาวัวทองวดี(โซกพระร่วง) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พบสุนัขที่เลี้ยงไว้ จำนวน160 ตัว ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย