88688

วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์สุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย รายละเอียดดังนี้

  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวนเกษตรกร 69 ราย สุนัข 135 ตัว แมว 79 ตัว รวมสุนัขและแมว จำนวน 214 ตัว
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จำนวนเกษตรกร 18 ราย สุนัข 23 ตัว แมว 26 ตัว รวมสุนัขและแมว จำนวน 49 ตัว
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในเขตพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จำนวนเกษตรกร 2 ราย สุนัข 4 ตัว
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรีในเขตพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย มีผู้สนใจเข้ารับบริการ 5 ราย สุนัข 14 ตัว
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวนเกษตรกร 15 ราย สุนัข 16 ตัว แมว 18 ตัว รวมจำนวนสุนัขและแมว 34 ตัว
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 27 ราย สุนัข 66 ตัว แมว 44 ตัว รวมสุนัขและแมว จำนวน 110 ตัว
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสำโรง เกษตรกร 12 ราย สุนัข 48 ตัว และแมว 26 ตัว รวมสุนัขและแมว จำนวน 74 ตัว
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 9 ราย สุนัข 72 ตัว แมว 2 ตัว รวมสุนัขและแมว จำนวน 74 ตัว
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในเขตพื้นที่อำเภอศรีนคร จำนวน 23 ราย สุนัข 17 ตัว แมว 38 ตัว รวมสุนัขและแมว จำนวน 55 ตัว

ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมด 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 3 มกราคม 2562 ผู้รับบริการจำนวน 109 ราย ฉีดวัคซีนฯสุนัขและแมวทั้งหมด จำนวน 305 ตัว

วันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้รับบริการจำนวน 180 ราย ฉีดวัคซีนฯสุนัขและแมวทั้งหมด จำนวน 628 ตัว

รวมทั้ง 2 วัน มีผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 289 ราย ฉีดวัคซีนฯสุนัขและแมวทั้งหมดจำนวน 933 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย