pic01

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ได้ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ วัดหนองแหน ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวมทั้งหมดจำนวน 55 ตัว ในพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ที่มาของข่้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย