กรมปศุสัตว์ รับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK

กรมปศุสัตว์ รับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK แล้ว 2,764 แห่ง และอยู่ระหว่างการตรวจรับรองอีก 479 แห่ง มีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม