6058

11 มกราคม 2563 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์มหาสารคามและปทุมธานี จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหารจากเนื้อโค ร่วมจัดแสดงภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การประกอบอาหารแจกชิมในงานวันเด็กแห่งชาติ การสาธิตแปรรูปอาหารจากเนื้อโค เมนู ซูชิหน้าเนื้อโคขุน คาร์ปาชิโอ และริบอายสเต็ก ได้รับความสนใจและคำชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์