S 8396760731064

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการกรมปศุสัตว์  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ  กรมปศุสัตว์ (10 ส.ค. 61)

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม