⭐เข้มงวดเคลื่อนย้ายไข่ไก่ ป้องกันโรคระบาดสัตว์ และคุ้มครองผู้บริโภค

https://www.matichon.co.th/economy/news_2128801

⭐เข้มงวดการเคลื่อนย้ายไข่ไก่ ป้องกันโรคระบาดสัตว์ และคุ้มครองผู้บริโภค
https://world.kapook.com/pin/5e8d5afa4d265acb8e8b4569

⭐คุมเข้มเคลื่อนย้ายไข่ไก่ดำเนินคดีเฉียบผู้ฝ่าฝืน
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/428760?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

⭐คุมเข้มเคลื่อนย้ายไข่ไก่ป้องกันโรคระบาดสัตว์คุ้มครองผู้บริโภค
https://tna.mcot.net/view/5e8d6071e3f8e40af842e099

⭐กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมไข่ และล้งไข่ ... ข้อมูลข่าวและที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200408135739539

⭐เข้มงวดการเคลื่อนย้ายไข่ไก่ ป้องกันโรคระบาดสัตว์ และคุ้มครองผู้บริโภค
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1624062161079822&id=1304232573062784

⭐กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ ผู้ประกอบการ ล้งไข่ แจ้งขออนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ไก่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131166441812138&id=105519501043499