กรมปศุสัตว์ปลื้ม!! นิวซีแลนด์เปิดนำเข้าเนื้อเป็ดปรุงสุกจากไทยเป็นครั้งแรก

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์