25590623 3พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 " 4th Global Conference on Veterinary Education " วันพุทธที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด