อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการโรงฆ่าสัตว์ชายแดน เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการโรงฆ่าสัตว์ชายแดน  เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในประเทศไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและรับนโยบาย  ณ ห้องประชุม 1/1  กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม