25600217 6

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม