25600602 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานปศุสัตว์เขต6 ในงานประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จ.ตาก  อ่านรายละเอียด