25600726 1

24 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. รอธ.สรวิศ  ธานีโต เป็นประธานการประชุมคณะทบทวนระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2560 ผู้แทนอยส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด