กรมปศุสัตว์มอบรางวัลการดำเนินงานธนาคารโค-กระบือดีเด่นปี 60

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริดีเด่น ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 5 ก.ย. 60