25610115 1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจติดตามและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และลงพื้นที่จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า บ.ดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด