25610118 1

วันที่ 16 มกราคม 2561 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทะเบียนพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วย น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน ซึ่งพิจารณาทะบียน จำนวน 56 คำขอ ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด