25610222 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ท่าน ดร. Syseng Khounsy รองอธิบดีกรมการเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของฟาร์มโคนม "บ.พีพีโอฟาร์ม จำกัด" ตั้งอยู่ ณ อ.เซกา เป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ มีแม่โคนม 1,145 ตัว ฟาร์มแห่งนี้มีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้งการผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูงที่ใช้เลี้ยงโคนม ส่งผลทำให้ฟาร์มมีน้ำนมดิบคุณภาพนมสูง ในการนี้ น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฟาร์มโคนม "บ.พีพีโอฟาร์ม จำกัด" ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของฟาร์มโคนม อ่านรายละเอียด