25610222 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.20 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ท่าน ดร. Syseng Khounsy รองอธิบดีกรมการเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของฟาร์มไก่งวง "จังกึมฟาร์ม" ตั้งอยู่ ณ อ.เมืองบึงกาฬ เป็นฟาร์มไก่งวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต 4 จากการประกวดพ่อ-แม่พันธุ์ไก่งวงลูกผสมอเมริกันบอร์น ปี 2558 2559 และ 2560 ซึ่งฟาร์มมีการจัดการอาหารโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สับผสมกับรำ รวมทั้งใช้น้ำหมักชีวภาพผสมในอาหารให้ไก่งวงกิน ในการนี้ น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเกษตรกร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของฟาร์มไก่งวง
http://pvlo-bkr.dld.go.th/index.php/th/news-menu/acivity-news-menu/406-20-2565
อ่านรายละเอียด