25610518 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ .ปะคำ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ กรมปศุสัตว์สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รองรับสุนัขของกลางจากการจับกุมการค้าสุนัขข้ามชาติ จังหวัดนครพนม สุนัขดุร้าย สุนัขที่เจ้าของไม่สามารถดูแลได้ และสุนัขจรจัด จำนวน 1,230 ตัว ลดปัญหาการค้าสุนัข และป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย โดย นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 และนายพจน์ภิรัชต์  เนียมจุ้ย  ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.  18 .. 61)