25610615 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ครั้งที่ 8/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด