25610618 3

วันที่18 มิถุนายน 2561 นายสัตว์แพทย์ สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวชี้แจงกรณีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าที่กาฬสินธุ์เหตุจากไม่ฉีดวัคซีนป้องกันหลังถูกหมากัด ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด