นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมจัดวางระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมจัดวางระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม