25610703 3

วันนี้(วันจันทร์ที่ 2 ก.ค.2561) เวลาประมาณ 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม และทีมงานจากกลุ่มก่อสร้าง นำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จและจะเปิดทำการในวันที่ 23 ก.ค.2561 นี้ ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงห้องประชุม ชั้น 2 ตึกกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ต่อด้วยการเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี อ่านรายละเอียด