25610709 3

วันที่ 9 กค.2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยมี สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมที่ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม