25610720 1
 
วันที่ (20/7/61 : 10.30 น) 
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาในระบบการผลิตปศุสัตว์ และการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์    เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม2  ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม