25610731 1

31 กรกฏาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินการด้านเคลื่อนย้ายสัตว์ ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด