25610913 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 และชี้แจงแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายอวยชัย ชัยยุทธโธ ผอ.กผง. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง อ่านรายละเอียด