25610921 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ครั้งที่ 26/2561 โดยมีการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 13 ราย 83 คำขอ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด