25611001 2

วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับสูงและระดับกลางของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด