25611012 1

วันที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต5  นายสุรเดช สมิเปรม  เลขานุการกรม เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ มูลนิธิ ดิอาร์คสถานพักพิงสุนัขจรจัดและบาดเจ็บ ( the ark ) ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้น ได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานพักพิงสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บและถูกทำร้าย ในมูลนิธิ ดิอาร์ค โดยมี นายอำเภอดอยสะเก็ด ที่ดินอำเภอ นายช่างชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม ทั้งนี้ ในสถานที่แห่งนี้ จะประกอบไปด้วย อาคารเก็บอาหารสัตว์ อาคารสถานพยาบาลสัตว์ และที่พักเจ้าหน้าที่ โดย นางสาวนันทกา พนมเศรษฐ เป็นผู้มอบที่ดินจำนวน 5 ไร่ 10 ณ มูลนิธิ ดิอาร์ค เชียงใหม่ เลขที่ 247/1 หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม