25611026 1

วันที่ 25 ต.ค. 61 นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเปิดการประชุมประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพสัตว์ สัตว์ สัตว์ป่า (one health) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าฯ เข้าประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล อ่านรายละเอียด