25611128 1

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ อำเภอแม่วงก์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาส ให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ต่อไป อ่านรายละเอียด