S 5750815

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ กับผู้แทน กสส สพส สคบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์