25620521 2

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับพระราชทานแพรแถบและเข็มตราสัญลักษณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคู่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมี พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ุ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายบัณฑิต หมื่นเรือคำ ประธานมูลนิธิ The ARK เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด