25621128 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์​ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 โดยมีนายประภาส ภิญโญชีพปศุสัตว์เขต 1 นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายประยูร ครองยุติ หัวหน้ากลุ่มสัตว์เล็ก และเจ้าหน้าที่ภาคราชการและเอกชนร่วมประชุมพร้อมสำรวจและกำหนดพื้นที่การจัดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่เขาบัวทอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด