25621204 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานพิธีเปิด (Kick off) โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1 ปี 2563 พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นายมานิตย์ โตล่ำ ประธานสหกรณ์โคนม ไทย – เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนมดิบในจังหวัดลพบุรี และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ราว 300 คน เข้าร่วมพิธี ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ สหกรณ์โคนม ไทย – เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ่านรายละเอียด