25590503 6นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบหญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน ให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนอาหารสัตว์ ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและกู้ภัยตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัว ม.8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559     อ่านรายละเอียด