25590523 1นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์     อ่านรายละเอียด