25590516 1นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2/2559 โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯเข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด