25590526 3นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Mr. Vili Fuavao FAO Deputy Representative for Asia and the Pacific ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าว “ วันดื่มนมโลก 2559 ( World Milk Day 2016 ) ” วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด