25600217 3

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ชุดเฉพาะกิจตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์อำเภอเมืองและด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น. ลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม (Strip Test)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น. จำนวน 2 ฟาร์ม ฟาร์มนายบุญมี อินตา ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4